LIBER DE RESTAURATIONE S. MARTINI TORNACENSE

CONTINUATIO


Page 324

bat: 'Vere, fili, si in claustrali vita manere mihi licuisset, et prepositura mihi iniuncta non fuisset, absque omni dubio perfectam requiem invenissem. Protinus Hermannus evigilans et huiusmodi somnium pro correctione sua se vidisse reputans, illudque apostolicum apud 6.4. se retractans: secularia iudicia si habueritis inter vos, contemptibiles qui sunt in ecclesia, illos constituite ad iudicandum, necnon et illud beati Gregorii, quod qui lectioni et orationi in- 5 vigilant ipsi sunt vasa aurea et argentea, que per Moysen in tabernaculo testimonii ad servicium et officium altaris fieri iussa suntj porro saga cilicina, quibus tabernacllltlm operitur, significant eos qui exterioribus intenti, pluviis et imbribus ventorumque patent irmpulsibus: hec et hiis similia multa divine pagine dicta secum revolvens, omissa omni dilatione, universum ecclesie debitum ex integro solvit; sicque in capitululn veniens et domni Segardi abbatis pedibus prostratus, somnium iam dictum retulit, et ut de prepositura absolveretur petiit et nimis insistens impetravit. Postquam more suo libris scribendis et ecclesiastice psalmodie insistere cepit, quoniam Deo donante erat corpore sanus et ad tolerandum silentium claustri laboremque tam nocturne quam diurne psalmodie nullo penitus fratrum inferior vel tardior esse volebat, sed nec ab aliquo scriptorum in assiduitate vel velocitate scribendi se vinci permittebat. Scripsit enim quatuor breviarios pluresqlle beati Augustini libros. Pro talibus studiis multum a domno Segardo abbate domnoque Gerberto priole diligebatur, ita ut etiam ei coram se iniungerent dominicis et festis diebus sermones in capitulo fratribus proferre, quoniam cum eeteris aliis donis etiam intelligentiam scripturarum et disertitudinem ea que intellexisset proferendi ei Dominus contulerat. 15. Defuncto ergo Radulfo preposito, etiam domnus Segardus abbas paulatim cepit debilitari et viribus deficere eorporis. Eodem ergo anno longa infirmitate gravatus, evoluto unius anni spacio, in sequentis natalis Domini die *, cum missam de luee, id est Luz fulgebitt cantassemus, ipse pre nimia lassitudine videns se deficere, ante gradum presbiterii se in maiori ecclesia fecit deferri) ibique oleo sancto perunctus et dominici corpolis pereeptione S munitus, post primam in capitulum venit totulnque conventum absolvit seque ab eo absolvi petiit) inde ad lectulum rediit atque post paucos dies idem 3. Kal. Februarii spiritum reddidit, die dominicaq anno dominice incarnationis t 127. indictione 5, epacta 6, concurrente 5. Prefuit autem huic ecclesie annis 21. 16. Eodem anno gloriosus comes Carolus Flandrensium in ecclesia sancti Donatiani apud Brugias ab inimicis suis clanculo interfectus occubuit. Post mortem eius, legitimis heredibuE decedentibus, datus est comitatus Flandrensis a rege Ludovico euidam Willelmo iuveoi, Glio Roberti Normannorum comitis. Ad quem Symon episeopus Tornaeensium veniens, interveniente eodem rege, cognato suo, ei notifieavit _ _ primo mnsitando, deinde apertins eolloquendo ineipiunt consulere, quomodo de huins novi Pharaonis tam intolerabili iugo eolla sua postlint eleutere. Quid multa ? Audiunt quendan} adoleseentem el Teoderico duee et materterak Caroli eomitis 35 genitum in Ausstia eonsistere, Teodericum nomine; quem seerete aecersientes, post varios pugnarum eventus apud eartellum quod dicitur Alos a quodam pedite in manu sub polliee vulneratus mortuus est 2 Quo apud Sanctum Bertinum sepulto, dominatum totius Flandrie, rege concedente, Teodericus optinuit Quem Symon episcopus rogavit, ut, sicut Willelmus predecessor eius Tornacensi ecclesie ius suum recognoverat de 12 altaribus, que iam antecessores eius iniuste multis annis tenuerant, ita quoque ipse reeognoseeret et redderet ea sibi, sicut Willelmus coram rege reddiderat Tunc comes episcopo ea reddidit et libera dimisit, seque numquam ei super eis molestiam illaturum spopondit. Sed pro isti8 recognitionibus comitum nondum optimates (landrie, qui ea in beneticium acceperunt, reddere voluerunt; sicque eeclesiam elheredatam esse dolemus Elic ergo episcopus longo tempore prefuit3; allaria pristina recuperare nequivit, sed ea altaria que decedentibus personis sibi remanserunt ecclesiis tradidit Cuius relatione multorumque testimonio cognovi, quod redditus episcopatus prebendarumque canonicornm ecclesie Tornacensis singulis annis [el e centum marchis argenti adaulerit 17. De antiqua sero possessione a rege Chilperico _ _ fines suos plurimum dilataverunt 18. IntereaF pie memorie religioso Segardo defuncto atque in capella Sancte Marie ante altare sepulto, successit ei in regimine monasterii Herimannus tertius, filius Radulfi prepositi. Hic cum reliquis fratribus suis Teoderico, Waltero, Radulfo ad pedes magistri Odardi litterali scientia adprime erudilus, divini verbi claruit predicator maximus egregie euvangelizans et affirmans testimoniis scripturarum Christum Dei virlutem, mundi redempto *) H. orevifer ifa: Herimannus autem supra nominatus, filius Radulfi prepositi, posl decessum domni Segardi ecclesiam nostram suscepit regendam et prefuit per decem annos. Quibus transactis, infirmitate corporis gravatus, quam paralysim [id est dissolulionem membrorumg vocant, sponte pondus pastoralis curie reliquit et habuit successorem domnum Gualterum, de civibus Torna- 55 eensibus progenitum. a' diem corr. die c 1) Gertrude, filia Roberti Senioris Fland. comitis; cf. supra c.36, ubi eadem fusius narrantur. 2) sc. Willelmus. 3) Usque ad a. 1148.


to the texts page
to the preceding page to the next page
return to the main page