"KUNGiLLi YAL iTiGiZ"

Tuste utgen bir kunubuz, yemli bulsin kicigiz
Ay siklanip yursin kukte, kungilli yal itigiz (x2)

Yureklerni silkindirip, yangiri garmoncibiz
Eyde dustlar valis biyik, ardirmik garmoncini (x2)

Ucup eylenesi kile yeslikni kanat itip
Tagni karsilisi kile, yildizga barip citip (x2)

 

(Written for Turkish Alphabet pronounciation.)
(characters like ",,,," are changed with "c,i,s,o,u")