"KARA URMAN"
(Halik suz, Halik koyi)

   Kara da ginay urman, karanggi ton,
Yahshi atlar kirek le uterge;
          Kara urmanni chikkan chakta,
          Kisip aldim kush kayin.
          Ey, ayrilmayik, duskayim.

Zamanalar avir, yillar yabik,
Dus-ish kirek omer iterge.
          Kara urmanga kirgen chakta,
          Kisip aldim par kayin.
          Ey, ayrelmayek, duskayim.

Kara da gina yilan ay tuz bashli
Yoridir le kamish buyincha;
          Kara urmanga kirgen chakta,
          Kisip aldim par usak,
          Ey, ayrilmayik, dus bulsak.

Yalgiz bashim, yuk yuldashim,
Yorimin le yazmish buyincha.
           Kara urmanga kirgen chakta,
           Kisip aldim par kayin,
           Ey, ayrilmayik, duskayim.

(Thanks to Rushan Apakay!)