Öykülerin toplandıkları yerlerden görüntüler


Görüntüleri Tıklayın


Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15


Şehrisebz Timur Bey Saray Kapısı

Semerkant Uluğbeg Yıldız Gözlemevi Üstü

Semerkant Uluğbeg Yıldız Gözlemevi İçi

Timur Beyin Yattığı Yer Girişi

Timur Beyin Yattığı Yer

Uluğbek Kitapları
READ: The Legacy of Ulugh Beg (yazı)

Uluğbek Kitapları

Uluğbek Medrese Girişi

Medrese Girişi