Öykülerin toplandıkları yerlerden görüntüler


Görüntüleri Tıklayın


Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15


Bozkır

Kuzey Özbekistan Kışlağı

Orta Asya Çölü

Orta Asyada Kışlak

Orta Asyada Sokak

Özbekistanda Balballar

Özbekistanda Cami Avlusu
READ: Z. V. Togan: The Origins of the Kazaks and the Özbeks (yazı)


Boza

Kazaklar Sovyet Ordusunda

"Komunizmin Yeni Galebesi"

Nar Yiyen Kazak Bolaları