BOZTORGAY

Bostorgay degen ayvanın da,
Cılgada bolur cuvası.
Cavun cavsa sel alır da,
Ey, aruvum,
Cılay da kalır anası.
Col yanında (Ły aldında) bostorgay da,
Tarı da sepsem aşamay.
Siznin yaknın kızları da,
Ey, aruvum,
Biznin yakka uşamay.
Ev aldında gul terek de,
Yel eskende sallana.
Ustune mingen bir kuşçık da,
Ey, aruvum,
Yırlay, yırlay tavlana.